drukidobre.pl drukidobre.pl drukidobre.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Zakład Poligraficzno-Wydawniczy REPRODRUK s. c., właściciela sklepu internetowego drukidobre.pl.

Zakładając konto w sklepie drukidobre.pl lub podejmując działanie mające na celu zakup towarów oferowanych w sklepie internetowym drukidobre.pl i zapoznając się z postanowieniami regulaminu sklepu oraz polityką prywatności wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka cywilna Zbigniew Czemerys, Elżbieta Sawicka
i Wiesław Milski działająca pod nazwą Zakład Poligraficzno-Wydawniczy REPRODRUK s. c.
z siedzibą pod adresem ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, NIP 7810009858, Regon 004824011.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy/złożonego zamówienia w sklepie internetowym drukidobre.pl:
1) wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów magazynowych, kasowych, bankowych oraz księgowych,
2) wysyłanie towarów za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, pod adresy wskazane przez zamawiającego,
3) udzielanie odpowiedzi i obsługa reklamacji w terminie i formie przewidzianej przepisami i regulaminem sklepu,
4) obsługi zgłoszeń, które będą do nas kierowane, bez względu na formę ich przekazania (np. przez formularz kontaktowy, 
faksem lub pisemnie), 
5) kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczeniem usługi sprzedaży przez sklep internetowy drukidobre.pl

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
1) umowa sprzedaży wyrażona przez złożenie zamówienia w sklepie internetowym drukidobre.pl i wystawienie dokumentu sprzedaży,
2) obowiązek prawny związany z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości,
3) nasz prawnie uzasadniony interes związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne; w niektórych przypadkach jednak konieczne dla celów realizacji umowy/zakupów w sklepie internetowym, w tym do:
1) założenia konta użytkownika (klienta),
2) wystawienia dokumentu sprzedaży i dokumentu wysyłkowego,
3) wysyłki (dostawy) zakupionych towarów,
4) zgłoszenia reklamacji lub obrony roszczeń,
5) kontaktowania się w sprawach związanych z ofertą w sklepie internetowym drukidobre.pl.
 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania i jest następujący:
1) przez czas niezbędny do realizacji umowy/zamówienia,
2) do czasu, gdy przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny,
3) do czasu, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,
4) do czasu zgłoszenia skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
1) dostępu do danych oraz do informacji o ich przetwarzaniu,
2) sprostowania (poprawienia) danych,
3) uzyskania kopii swoich danych,
4) usunięcia danych ze zbiorów administratora danych,
5) ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) przeniesienia danych do innego administratora,
7) wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Wniosek w sprawie skorzystania swoich praw można złożyć:
1) w formie pisemnej na adres: Reprodruk s. c., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań,
2) drogą e-mailową: druki@reprodruk.com.pl,
3) faksem: 61 8493 083.

Bezpieczeństwo danych osobowych


Administrator zapewnia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny - zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione.

Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne dające gwarancję bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zabezpieczenie zbiorów danych przed wglądem przez osoby nieupoważnione oraz szyfrowanie połączeń
mailowych za pomocą certyfikatu SSL.

Przekazywanie danych osobowych

W związku z realizacją zamówienia oraz koniecznym obiegiem dokumentów Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom:
1) współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych,
2) prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
3) prowadzącym działalność płatniczą (banki i operatorzy płatności),
4) obsługującym i utrzymującym nasze strony internetowe i konta pocztowe,
5) współpracującym na zasadzie podwykonawstwa i kooperacji.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
ZPW Reprodruk s. c., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań
e-mail:
druki@reprodruk.com.pl
 


OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY W E-SKLEPIE

REGULAMIN SKLEPU DRUKIDOBRE.PL

aścicielem sklepu internetowego drukidobre.pl
jest Zakład Poligraficzno-Wydawniczy REPRODRUK s.c.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85
który w ramach e-sklepu dokonuje sprzedaży towarów lub usług. 

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej prowadzonej przez Zakład Poligraficzno-Wydawniczy REPRODRUK s.c.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem urządzeń komunikujących się
z internetem, w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość,
pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym - zwanym dalej ZPW Reprodruk.

Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, zaopatrzona w konto poczty elektronicznej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Kupujący składający zamówienie w sklepie internetowym drukidobre.pl jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Kupującego z przestrzegania zawartych w nim zasad sprzedaży.

Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i akceptuje
jego postanowienia zakładając konto w Sklepie albo dokonując zakupu bez rejestracji.

ZPW Reprodruk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy techniczne spowodowane awarią systemu, serwerów lub innymi przeciwnościami losu niezależnymi od ZPW Reprodruk.
 
Dane Kupującego

K
upujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych
danych wymaganych do rejestracji lub przeprowadzenia transakcji zakupu.
Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna do dokonania zakupu.
Prawidłowe dane umożliwiają wzajemny kontakt oraz właściwą wysyłkę
lub dostawę zamówionego towaru.

Z
PW Reprodruk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

ZPW Reprodruk zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia,
w przypadku gdy dane podane przez Kupującego są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), błędne lub nieprawdziwe.

Dane Kupującego są zapisywane w bazie danych Sklepu i są wykorzystywane 
wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień (np. dostarczenia przesyłki lub dokonania rozliczeń).

Kupujący ma prawo do zmiany lub poprawienia swoich danych oraz do żądania ich usunięcia, kontaktując się w tej sprawie z ZPW Reprodruk.

Ceny

C
eny towarów umieszczonych w Sklepie podane są w walucie polskiej (PLN)
i są cenami netto (bez podatku VAT).

W Sklepie stosowane są dwie kategorie cen:
   1) detaliczne - do zakupów towarów w dowolnych ilościach,
   2) hurtowe - do zakupów w opakowaniach zbiorczych.
Każdemu produktowi przyporządkowane są obydwie ceny
wraz z opisem jednostki sprzedaży i ilości w opakowaniu zbiorczym.

Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy ustalany jest 
przez system cenników dostaw i zależy od wielkości (wagi) zamówienia.

Zamawianie

Minimalna kwota zakupu w sprzedaży wysyłkowej
wynosi 20,00 zł netto (24,60 zł z VAT 23%).

Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest drogą mailową lub telefonicznie.

W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny
w magazynie ZPW Reprodruk. W przypadku niepełnej dostępności towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest informowany o tym fakcie w celu uzgodnienia sposobu jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Zamówienia złożone w dni robocze po godz 11.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym po dacie złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty w wybranej formie.

D
o każdej wysyłki dołączony jest dowód sprzedaży (faktura VAT).

Kupujący nie może anulować zamówienia, gdy towar został już wysłany.

Dostawa towaru

Realizacja wysyłek:
POCZTOWE - jeden raz w tygodniu, w każdą środę (zawieszone do odwołania),
KURIERSKIE - codziennie, od poniedziałku do piątku.


Forma i koszt dostawy

1) wysyłka na koszt zamawiającego*): 
    • przesyłka kurierska - 22,00 zł za paczkę do 18 kg
    • przesyłka kurierska pobraniowa - 26,00 zł za paczkę do 18 kg

    • odbiór własny
    
  *) Przesyłka adresowana jest wyłącznie na jeden adres; żądanie dostawy w określonych godzinach albo w dni wolne od pracy wiąże się z dodatkową opłatą. 

Czas realizacji zamówienia 
Licząc od pierwszego dnia roboczego po dacie przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty:
    • do 5 dni roboczych - KURIER
    • do 7 dni roboczych - POCZTA (zawieszone do odwołania)

Forma zapłaty
    • przedpłata – zapłata z góry, przelewem lub w innej formie, na konto ZPW Reprodruk na podstawie faktury "pro forma", 
    • za pobraniem*) – zapłata przy odbiorze dostawy.

     

Zwroty i reklamacje

Kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny. Rezygnując z zakupu należy wysłać do ZPW Reprodruk oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy kupna.

Zwracany towar, nieuszkodzony i w niezmienionym stanie (od momentu zakupu do momentu zwrotu nie może być użytkowany) należy odesłać na adres ZPW Reprodruk, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu.

Koszty zwrotu ponosi Kupujący.
 
Pozostałe warunki rezygnacji z zakupu oraz warunki reklamacji towaru zgodnie z zapisem ustawy o prawach konsumenta.


Uszkodzenie przesyłki podczas transportu będzie uwzględniane wyłącznie
na podstawie zgłoszenia dokonanego w momencie odbierania przesyłki.
W związku z powyższym Klient powinien dokonać sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przeciwnym razie reklamacje z tego tytułu nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Uwagi i pytania

Z
PW Reprodruk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zakupionych towarów.

ZPW Reprodruk nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, zakłócenia komunikacyjne itp.)

W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z podanymi zasadami sprzedaży prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 84 93 094 albo mailowy na adres druki@reprodruk.com.pl lub sklep@drukidobre.pl

Obsługa Sklepu chętnie odpowie na każde pytanie, udzieli wyczerpujących informacji oraz doradzi w zakupach.

Życzymy udanych zakupów.


 

 

wstecz
Koszyk
Objaśnienia

Oznaczenia przy nazwie i kodzie:
 s - papier samokopiujący
 z - papier zwykły
 k - karton
 zb, sb - broszura, książka, zeszyt
 (2) - druk dwustronny
 zam - na zamówienie

Objętość bloczków: 
 • na papierze samokopiującym 
   – 60 kartek
 • na papierze zwykłym 
   – 60 kartek
 • w formatach A3, B3, A2
   – 40 kartek
 • inne objętości podane są 
   przy nazwie lub w opisie produktu

Ceny jednostkowe netto:
• detaliczna - podstawowa cena
sprzedaży internetowej - podana jest
przy nazwie produktu, bez VAT 23%
• hurtowa - stosowana przy zakupie 
opakowania zbiorczego - podana jest 
w opisie produktu, bez VAT 23%